Vi kommer att ha stängt för Jul och Nyårs ledighet från den 23 december och fram tills den 6 januari. Beställningar som görs under den tiden kommer först att behandlas när vi är tillbaka.
 • Beställare

  1. Beställare måste uppfylla vissa villkor:
   • Måste vara 20 år fyllda
   • Måste vara privatperson
   • Varorna måste vara ämnade för eget bruk
   • Ålder kontrolleras vid leverans. Om beställare inte uppfyller detta villkor skickas leveransen tillbaka och beställare förlorar inbetalt belopp.

 • Beställning

  1. Beställning sker endast genom www.letsdrink.eu webbshop.
  2. Efter beställning får kunden en orderbekräftelse till uppgiven e-postadress med fullständig information avseende beställningen.
  3. Visa produkter kan vara tillfälligt slut, i sådana fall får kunden en ersättningsvara i samma prisklass. I speciella fall kontaktas kunden.
  4. Köparen får tillsammans med leveransen specificerad ordersedel.
  5. Köparen garanterar att pantbelagda varor exporteras från Tyskland till annat land.

 • Priser och betalningsbestämmelser

  1. Alla priser i butiken är brutto dvs. moms och skatter är betalda i Tyskland.
  2. Alla priser i butiken utgår från Euro men kan visas i vald valuta enligt dagens valutakurs.
  3. Betalning sker genom ePay www.epay.dk enligt genomsnittlig växelkurs gällande vid beställningstillfället. Inga pengar dras vid köptillfället utan reserveras endast i avvaktan på att varorna hämtas upp varvid betalningen slutförs.
  4. När betalningen har blivit reserverad och accepterad av ePay packas beställningen omgående för upphämtning.
  5. Vid återbetalning som orsakas av kund såsom cancellerad order, felaktig betalning etc debiteras 3% av ordervärdet + €15 i administrativa kostnader.
   (3% av ordervärdet = kostnad till ePay, €15 = våra administrativa kostnader)

 • Leveransvillkor

  1. Butiken www.letsdrink.eu kan inte själv leverera beställda varor till kunden.
  2. Om kunden önskar hjälp med leveransen kan butiken rekommendera en speditionsfirma.
  3. Pris för frakt bestäms av valda speditörer.
  4. Betalning för leverans görs direkt till speditionsfirman.
  5. Kunden kan välja valfri speditionsfirma så länge butiken blir informerad så vi vet när upphämtning kommer att ske.
  6. Kunden kan hämta beställda varor i butiken under 30 dagar. Om inte detta sker förlorar kunden rätt till varorna.

 • Alkoholskatt / Punktskatt

  1. Information om alkoholskatt kan fås hos Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 eller via e-post på sfsk.ludvika@skatteverket.se

 • Säkerhetsföreskrifter

  1. Under användning av butiken måste vissa personliga uppgifter lämnas.
  2. Alla uppgifter är skyddade kommer ej att användas till annat än för butikens ändamål.
  3. Vi försäkrar att all information som Ni lämnar, ej sprids eller säljs vidare.

 • Transportskada

  1. Detta är en fråga mellan kund och transportföretag, vi tar inget som helst ansvar för eventuella transportskador. Dock gäller i allmänhet följande: För att transportföretaget skall kunna ersätta skadad vara så måste detta anmälas vi utlämningstillfället eller vid s.k. dold skada senast 7 (sju) dagar efter utlämningstillfället.
   Har inte detta gjorts så ser transportföretaget ingen möjlighet till ersättning då verifiering saknas. Spara emballaget som bevis.
  2. Efter anmäld skada kontakta kundtjänst

 • Saknade produkter

  1. Detta är en fråga mellan kund och transportföretag, vi tar inget som helst ansvar för eventuellt saknade varor som är upphämtade hos oss. Om något saknas vid leveransen anmäl detta direkt till utlämningsstället.
  2. Efter anmäld saknad vara, kontakta kundtjänst

 • Reklamation

  1. Om en vara är dålig?

   Du kan då reklamera denna, det första du måste göra är att kontakta oss via kundservice, Du får då instruktioner av oss hur du skall gå tillväga. Vi måste godkänna alla reklamationer först, därefter får du ett tillgodokvitto eller återbetalning. Reklamation kan endast göras om varan är dålig före bäst före datum.

  2. Skadad vara?

   När din beställning anländer till dig och det mot förmodan skulle vara något som är skadat, då måste du genast anmäla detta till det fraktbolag som du har använt för leveransen. www.letsdrink.eu ansvarar ej för frakten då du själv är beställare av denna

   Transportbolaget tar sedan kontakt med oss för att bestämma bästa vad som är bäst, ny vara eller återbetalning.

 • Reservation

  1. Vi reserverar oss mot slutförsäljning, bild- och textfel på trycksaker samt denna webplats.
  2. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
  3. Beställt gods levereras i enlighet med beskrivning på vår hemsida.

  Varumärken

  1. Alla märken och varumärken är egendom av deras respektive ägare.

 • Allmän information

  1. Beställare accepterar dessa villkor.
  2. Frågor och åsikter skickar ni till oss via vårt  kontaktformulär